کارت شهروندی

راهکار نوین و امنی جهت پرداخت پول خرد، به صورت برون خط می باشد که امکان پرداخت سریع و قابل اطمینان را فراهم می‌آورد. راه‌کار پرداخت کارت شهروندی با استفاده از فناوری‌های نوین کارت هوشمند، امکان بهره بردن از روش‌های پرداخت جدید را فراهم می نماید و ضمن پاسخگویی به نیازمندیهای مدیریت پول خرد، امکان ارائه سایر خدمات ارزش افزوده در حوزه پرداخت را نیز میسر می سازد.

قابلیت های کارت شهروندی

o       امکان استفاده به عنوان کارت‌بانکی و قابلیت پذیرش در شبکه شتاب

o       امکان استفاده جهت پرداخت‌های خرد روزانه در کلیه حوزه ها

o       قابل استفاده به عنوان کارت شناسایی و امضای دیجیتال

o       قابلیت استفاده به عنوان بن کارت‌های سازمانی با قابلیت پذیرش در شبکه شتاب بانکی

o       قابلیت استفاده به عنوان کارت خدمات رفاهی

o       قابلیت استفاده به عنوان کارت تخفیف

o       ایجاد ابزارهای نظارتی و تهیه گزارشات مختلف آماری با ثبت آمار

o       تخصیص مستقیم یارانه نقدی به دارنده کارت از طریق سازمان

o       مدیریت و کنترل تردد

o       امکان تعریف کرایه یا مبلغ بر اساس طول مسیر، نوع اتوبوس، روزهای هفته و غیره

پایانه فروش شهروندی

هرگونه ابزار از نوع پوز، دستگاه کارتخوان و غیره که بتواند از طریق ارتباط تماسی یا غیر تماسی با کارت شهروندی ارتباط برقرار کرده و تبادل اطلاعات نماید پایانه شهروندی نامیده می شود.

اطلاعات مذکور میتواند از نوع تراکنش مالی یا خدمات ارزش افزوده از قبیل احراز هویت، امضای دیجیتال و غیره باشد.

برخی از فعالیت‌های انجام شده  در بستر کارت شهروندی

پذیرش کارت شهروندی در شیراز سیستم حمل و نقل (کیف پول عمومی)

پذیرش کارت شهروندی در همدان سیستم حمل و نقل (کیف پول عمومی)

پذیرش کارت شهروندی در تبریز سیستم حمل و نقل (کیف پول عمومی)

فاز اول پذیرش کارت شهروندی در تهران سیستم حمل و نقل (کیف پول عمومی)

پذیرش کارت شهروندی در دستگاه های تلفن عمومی همدان (کیف پول عمومی)

پذیرش کارت شهروندی در دستگاه های دوچرخه اشتراکی دانشگاه شریف (کیف پول عمومی)

پذیرش کارت شهروندی به عنوان کارت مدیریت پسماند (کیف پول عمومی

برخی از فعالیت‌های انجام شده  در بستر رفاهی کارت شهروندی

فعالیت های پیشین :

رستوران های طرف قراداد شهرداری تهران (کیف مقداری اعتباری)

رستوران های طرف قراداد شهرداری تهران (کیف تعدادی اعتباری)

مجموعه های ورزشی طرف قرارداد شهرداری تهران (احراز هویت)

فروشگاه شهروند (کیف مقداری اعتباری)

فعالیت های جدید:

رستوران های طرف قرارداد پرسنل بانک شهر (کیف مقداری اعتباری)

فروشگاه های بسته سلامت طرف قرارداد پرسنل بانک شهر (کیف مقداری اعتباری)

مجموعه های ورزشی طرف قرارداد پرسنل بانک شهر (کیف مقداری اعتباری)

فروشگاه های شهروند (کیف مقداری اعتباری یا تعدادی اعتباری) (نیازمند انعقاد قرارداد است)