رزومه

نام و نام خانوادگی:  محمد تقی چهرودی

متولد ۲۴/۷/۱۳۳۱ بابل

سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی            مدرسه عالی بازرگانی تهران                          ۱۳۵۳

                       فوق لیسانس علوم کامپیوتر                                     دانشگاه ایالتی شمال تگزاس، آمریکا             ۱۳۵۷

عناوین شغلی:    مدیر برنامه تغییر راهکار مرکزی بانکداری             بانک صنعت و معدن       ۱۳۹۴-۱۳۹۵

                          مدیر امور فناوری                                           بانک کارآفرین                                        ۱۳۸۹-۱۳۹۴

                          رئیس اداره کل امور انفورماتیک                         بانک ملی ایران                                 ۱۳۸۵-۱۳۸۹

                          رئیس دفتر مدیریت تحول                               بانک ملی ایران                                    ۱۳۸۶-۱۳۸۷

                          مدیر گروه سیستم های متمرکز                        شرکت داده ورزی سداد                       ۱۳۷۹-۱۳۸۵

                          دستیار مدیر پروژه طرح جامع (سیبا)                 بانک ملی ایران                                 ۱۳۷۲-۱۳۷۹

                          معاون ریز کامپیوتر                                       شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی           ۱۳۶۴-۱۳۷۲

                          مدیر مرکز کامپیوتر                                      کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران            ۱۳۶۳-۱۳۶۴

                          مدیر توسعه فنی                                          کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران            ۱۳۶۲-۱۳۶۳

                         سرپرست اطلاعات و آمار فنی                           کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران            ۱۳۶۱-۱۳۶۲

سایر سمت ها :

عضو کمیته امنیت                                        بانک کار آفرین                                  به مدت ۴سال

                         عضو کمیته فنی وبازرگانی                          بانک کار آفرین                                 به مدت ۴ سال

                    عضو هیئت مدیره                                               شرکت سپرده گذاری مرکزی بورس         به مدت ۲ سال

                   دبیر کمیسیون کارت بانک ها                                         _ _                                به مدت ۳ سال

                   استاد مدعو                                                       دانشگاه شهید بهشتی                  به مدت ۱۰ سال

                   استاد مدعو                                                       موسسه عالی ماجد                     به مدت ۳ سال

                   استاد مدعو                                                  ستاد بسیج اقتصادی و شهرداری تهران   به مدت ۳ سال

پروژه ها :   تغییر سیستمCore Banking                                بانک صنعت و معدن

                  سیستم موبایل بانک                                                    بانک کارآفرین

                  سیستم تلفن بانک                                                      بانک کارآفرین

                  انواع کارت های متصل به حساب                                    بانک کارآفرین

                  اینترنت بانک                                                            بانک کارآفرین

                 Pin Pad شعب                                                         بانک کارآفرین

                  پایانه های فروش                                                       بانک کارآفرین

                 بازنگری سیستم Core Banking                                  بانک کارآفرین

                 ثبت نام اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی                              بانک ملی ایران

                 درگاه پرداخت اینترنتی                                                بانک ملی ایران

                 اینترنت بانک                                                            بانک ملی ایران

                 وب سایت بانک ملی                                                   بانک ملی ایران

                 ارزیابی پیشنهاد دهندگان در طرح جامع دوم                     بانک ملی ایران

                 راهبری گروه فناوری در طرح جامع دوم                           بانک ملی ایران

                 طرح جامع دوم بانک ملی با همکاری دیویلت                    بانک ملی ایران

                 انواع کارت های بدهکار و بستانکار                                 بانک ملی ایران

                پایانه های فروش و خودپردازها                                     بانک ملی ایران

                سیستم GL                                                                    بانک ملی ایران

                  دستیار مدیر پروژه طرح جامع (سیبا)                              بانک ملی ایران

               راه اندازی و پیاده سازی سیستم های متکی بر  Unix                                شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی

               تالیف اولین کتاب فارسی آموزش Unix                                 شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی

               ارزیابی و خرید قایق های تندرو در زمان جنگ               کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

               طراحی و پیاده سازی PPM                                   کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

               طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد                  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

               طراحی و پیاده سازی سیستم خرید کشتی ها                کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران